Oplysninger om arbejde

Privatkontoret v/

Advokatsekretær Berit Pedersen

Bresemanns Allé 43, 4900 Nakskov

Telefon 54921443

Tilbyder
tinglysning af skøder og pantebreve,
samt udarbejdelse af refusionsopgørelser.

 

 Professionel ansvarsforsikring

i  Forsikringsselskabet

Söderberg & Partners Danmark II

Forsikringsmæglervirksomhed A/S

 

Firmaet er et etmandsfirma startet i 1997.

Indehaver advokatsekretær Berit Pedersen.

E-mail-adresse

privatkontoret@youmail.dk

Web-adresse

www.privatkontoret.dk

Telefontid: Mandag til torsdag fra kl. 10.00 til 16.00

54921443

Ferielukket i ugerne 7, 26, 27 og 42