Oplysninger om arbejde

Privatkontoret v/

Advokatsekretær Berit Pedersen

Bresemanns Allé 43, 4900 Nakskov

Telefon 54921443

Tilbyder
tinglysning af skøder og pantebreve,
oprettelse af lejekontrakter, testamenter,
udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelser.

 

 Professionel ansvarsforsikring

i  Forsikringsselskabet

Nassau forsikring

 

Firmaet er et etmandsfirma startet i 1997.

Indehaver advokatsekretær Berit Pedersen.

E-mail-adresse

privatkontoret@youmail.dk

Web-adresse

www.privatkontoret.dk

Telefontid: Mandag til torsdag fra kl. 09.00 til 16.00

54921443